Friday, 6 December 2013

Kahwin ! kahwin ! kahwin

Sebuah Perkahwinan bukan hanya melibatkan penyatuan dua hati yang saling sayang menyayangi tetapi adalah penyatuan dua keluarga iaitu keluarga suami dan keluarga isteri. Sikap saling bertolak ansur, hormat menghormati, saling memahami pasangan masing-masing adalah sangat penting dalam sesebuah perkahwinan demi menjaga kerukunan rumah tangga. Tapi kalau dalam ikatan perkahwinan itu  terasa diperhamba dan menghamba ,yang  redho berubah bentuk kepada terpaksa ,pasrah  , jika suatu masa nanti aku kena keluar dari ikatan itu by hook or by crook aku akan  keluar, itu akulahkan.................................

Selamat datang